Akcjonariusze

Elektromontaż Poznań, którego częścią jest Zakład Produkcji Urządzeń Elektroenergetycznych, jest spółką akcyjną od 1999 roku.

W chwili obecnej akcjonariuszami Spółki są:

- Budimex posiadający 50,66% akcji Spółki,
- Budimex Budownictwo posiadający 41,65% akcji Spółki,
Skarb Państwa posiadający 7,35% akcji Spółki,
- Pracownicy posiadający 0,34 % akcji Spółki.


© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.