Usługi

Doradztwo

 • Gwarantujemy profesjonalne doradztwo w zakresie doboru właściwych urządzeń elektroenergetycznych do potrzeb Klienta.
 • Współpracujemy z Klientem w celu opracowania optymalnych rozwiązań technicznych i kosztowych. 

Projektowanie urządzeń elektroenergetycznych
 • Gwarantujemy naszym Klientom szybkie opracowanie nowych oraz nietypowych rozwiązań konstrukcyjnych
 • Zapewniamy optymalny dobór rozwiązań zastosowanych w naszych urządzeniach zgodnie z potrzebami i wymaganiami Klienta. 

Produkcja urządzeń elektroenergetycznych
 • Gwarantujemy najwyższą jakość wykonania oraz optymalizację kosztów wytworzenia.
 • Zapewniamy krótkie terminy dostaw komponentów do produkcji naszych urządzeń, dzięki czemu nasze terminy realizacji zleceń są maksymalnie krótkie.
 • Gwarantujemy wysoką jakość naszych urządzeń elektroenergetycznych. 

Instalowanie urządzeń elektroenergetycznych
 • Instalujemy dostarczone urządzenia na miejscu przeznaczenia. 

Uruchamianie urządzeń elektroenergetycznych
 • Oferujemy rozruch i badania pomontażowe urządzeń elektroenergetycznych.
 
Serwis urządzeń elektroenergetycznych
 • Zapewniamy sprawny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny naszych urządzeń elektroenergetycznych.
 • Przeprowadzamy przeglądy i konserwacje zainstalowanych u Klienta różnych typów urządzeń elektroenergetycznych na konkurencyjnych warunkach.
 • Modernizujemy urządzenia elektroenergetyczne.
 • Szybko docieramy na każde wezwanie naszych Klientów!

puzzle_3d_small.jpg

© Copyright by Elektromontaż Poznań Sp. z o.o.