Zastosowanie

Rozdzielnice ODRA są rozdzielnicami dwuczłonowymi, przedziałowymi, łukoodpornymi w obudowie metalowej z izolacją powietrzną przeznaczonymi do rozdziału energii trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości znamionowej 50 Hz i napięciu znamionowym izolacji do 36kV (40,5 kV - wg ГOCT) w sieciach rozdzielczych energetyki zawodowej i przemysłowej. 

Rozdzielnice ODRA zostały przebadane w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie i posiadają certyfikaty zgodności z normami potwierdzające ich parametry znamionowe oraz dopuszczające je do stosowania w zakładach energetycznych, elektrowniach, zakładach przemysłowych oraz innych przedsiębiorstwach wytwarzających, przesyłających lub użytkujących energię elektryczną.

Rozdzielnice ODRA można instalować m.in.:
  • w głównych punktach zasilających
  • w transformatorowych stacjach kontenerowych
  • jako rozdzielnice potrzeb własnych.

System przedziałowych rozdzielnic średniego napięcia ODRA 

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.