Proces rekrutacji

Skonstruowany przez nas proces rekrutacji pozwala wyłonić osoby o najlepszych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Dzięki temu nasi pracownicy tworzą zgrany zespół, a w firmie panuje dobra atmosfera.

Proces rekrutacji w naszej firmie ma cztery etapy:

1. Przesłanie życiorysu i listu motywacyjnego – dokumenty można przesyłać listownie lub za pomocą formularza internetowego zamieszonego poniżej.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji.

2. Selekcja aplikacji - zapoznajemy się z wszystkimi zgłoszeniami i analizujemy je zgodnie z naszymi wymogami.

3. Spotkanie na rozmowie kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami - jest doskonałą okazją do wzajemnego poznania się i zadania wszelkich dodatkowych pytań, zarówno przez nas, jak i przez kandydata.

4. Wybór kandydata – po serii rozmów kwalifikacyjnych następuje wybór kandydata, który po finalnym zaakceptowaniu warunków współpracy otrzymuje list intencyjny. Zgodnie z Kodeksem Pracy przed podpisaniem umowy o pracę, kandydat wykonuje adekwatne do stanowiska badania lekarskie oraz odbywa szkolenie BHP.

Formularz - aplikacja na stanowisko

Dane osobowe
(DD-MM-RRRR)
* pola wymagane
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997, Dz.U.133, Poz.883.

© Copyright by Elektromontaż Poznań Sp. z o.o.