Kontrakt Roku ZPUE

Nasza firma realizuje zadanie „Wymiana czterosekcyjnej rozdzielnicy głównej 6kV GST3 w stacji elektroenergetycznej 110/6kV KRG Rudna Główna w KGHM Polska Miedź S.A.”.

Zadanie wyróżnia wysoki stopień skomplikowania oraz szeroki zakres robót.
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać m.in.:
  • projekt: część budowlana, konstrukcyjna oraz elektryczna, w zakresie dotyczącym modernizacji rozdzielni 6 kV GST3
  • demontaż istniejącej rozdzielni wraz z pozostałymi urządzeniami (wchodzącymi w zakres modernizacji), dostawę, montaż i uruchomienie nowej rozdzielni
  • niezbędne prace budowlane oraz instalacyjne związane z instalacją rozdzielni oraz niezbędną do tego odnową i przystosowaniem budynków
Zadanie przewiduje stworzenie zupełnie nowej rozdzielnicy o niezwykle wysokich parametrach. Ponadto poszczególne sekcje rozdzielni (w sumie 98 pól) należy przystosować do ustawienia w pierścieniu na dwóch kondygnacjach.

Tak stworzona rozdzielnia, stanowić będzie unikalne w skali europejskiej rozwiązanie.

Poniżej: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze Rudna
KGHM_Rudna_1.jpg

KGHM_Rudna.jpg

© Copyright by Elektromontaż Poznań Sp. z o.o.